Protokoll Mentalbeskrivning

 

 

Sable Shade's Cornelia "Tuva"

 
1a Kontakt/hälsning
1b Kontakt/samarbete
1c Kontakt/hantering
2  Undviker kontakt genom att dra sig undan
3  Följer med, men är inte engagerad i testled.
Accepterar hantering
2a Lek 1/leklust
2b Lek 1/gripande
2c Lek 1/gripande & dragkamp
Startar snabbt, leker aktivt
4  Griper direkt med hela munnen
2  Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot
3a Förföljande 1
3a Förföljande 2
3b Gripande 1
3b Gripande 2
3  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer
3         ----------------"---------------- 
2  Griper inte, nosar på föremålet
2         ----------------"----------------
4 Aktivitet    2 Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger
5a Avstånd.lek/intresse
5b Avstånd.lek/hot, aggression
5c Avstånd.lek/nyfikenhet
5d Avstånd.lek/leklust
5e Avstånd.lek/samarbete
3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott
1 Visar inga hotbeteenden
1 Går ej fram till figuranten
1 Visar inget intresse
1 Visar inget intresse
6a Överraskning/rädsla
6b Överraskning/hot, aggression
6c Överraskning/nyfikenhet
6d Överraskning/kvarstående rädsla
3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
1 Visar inga hotbeteenden
4 Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet
3 Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utsl. vid 2:a
7a Ljudkänslig/rädsla
7b Ljudkänslig/nyfikenhet

7c Ljudkänslig/kvarstående rädsla
7d Ljudkänslig/kvarstående intresse
4 Flyr högst 5 meter
2 Går fram när föraren sitter på huk, talar till skraml., lockar
på hunden
2 Liten båge el. tempoväxling vid någon av passagerna
1 Visar inget intresse
8a Spöken/hot, aggression
8b Spöken/kontroll
8c Spöken/rädsla
8d Spöken/nyfikenhet
8e Spöken/kontakttag. m. fig. i sp.dr.
2 Visar enstaka hotbeteende
3 Kontrollerar och ell. handlar mot spökena. Långa avbrott
1 Uppehåller sig framför eller bredvid föraren
4 Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet
4 Tar själv kontakt med figuranten
9a Leklust 2/leklust
9b Leklust 2/gripande
2 Leker inte men visar intresse
2 Griper inte, nosar bara på föremålet
10 Skott 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd
 

Mentalbeskrivare: Reino Oskarsson
Plats: Schäferhundklubben Uddevalla 09-04-18

 

Copyright 2009-2011 Lena Sandström Kennel Saltspring